Řada dětí
Lavička
Obrázek rodiny

ZDVOP Klokánek Pardubice

Klokánek Pardubice, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), je zřízen nestátní neziskovou organizací Fondem ohrožených dětí. Vznikl v lednu 2007.

Jedná se o pobytové zařízení pro děti rodinného typu, které má charakter okamžité a přechodné pomoci.

Kapacita zařízení je 8 míst (2 samostatné byty). Provoz zařízení je nepřetržitý.

Cílová skupina:

Zařízení přijímá děti ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině.

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které:

 • se ocitlo bez jakékoliv péče
 • jeho život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen
 • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku
 • je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
 • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Neposkytuje péči dětem, které potřebují nepřetržitý lékařský dohled, jelikož v zařízení není zdravotní personál. Zařízení nemá bezbariérový přístup.

Cílem ZDVOP Klokánek Pardubice je:

 1. Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce podobnou péči rodinné.
 2. Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Ochrana a pomoc dětem se poskytují po přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců.

Rozsah činnosti

 • zabezpečuje plné přímé zaopatření spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,
 • poskytuje výchovnou péči,
 • zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb,
 • poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,
 • zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,
 • vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,
 • poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,
 • spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte.

Zásady činnosti

 • multidisciplinární přístup (spolupráce s odborníky a jinými organizacemi)
 • dodržování práv dětí (Etický kodex pracovníků FOD, Slabikář dětských práv aj.)
 • individuální přístup k dětem (vychází z individuálních potřeb každého dítěte)
 • respektování volby dítěte (nabídka více možností řešení, dítě má vždy možnost rozhodnout se),
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování,
 • komplexnost (péče poskytovaná dítěti a jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám)

Dokumenty ke stažení


Rychlý kontakt

ZDVOP Klokánek Pardubice
Nerudova 880
530 02 Pardubice

Tel./fax: +420 466 530 981                       
Mobil:    +420 724 667 629          (nonostop - slouží pro přijímání dětí)

E-mail:         

Datová schránka: 42k9554  


© 2024, FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑