Řada dětí
Lavička
Obrázek rodiny

Jak si stěžovat

Pravidla pro podávání stížností

  • Stížnost může podat dítě, zákonný zástupce a jím pověřená osoba, pracovník zařízení nebo další osoby (pracovníci jiných organizací a institucí, příbuzní dítěte, cizí lidé, pedagogové, lékaři aj.).
  • Stížnost se může podat ústně, písemně, elektronicky, telefonicky.
  • Stížnost se může předat kterémukoli pracovníkovi zařízení nebo vložit do Schránky podnětů a stížností v přízemí budovy, u dveří do kanceláře. Schránku podnětů a stížností vybírá sociální pracovnice 1x týdně.
  • Stížnost lze podat osobně, v zastoupení nebo anonymně.
  • Všechny stížnosti jsou pečlivě prošetřeny a zaevidovány do Knihy stížností, kterou má ve správě pověřená sociální pracovnice.
  • Oprávněnými osobami, které stížnosti v zařízení vyřizují, jsou sociální pracovníci a ředitelka zařízení.
  • Stížnost je vyřízena do 30 kalendářních dnů, ze závažných důvodů (např. nemoc pracovníka) do 60 kalendářních dnů. V případě postoupení stížnosti předsedovi FOD může být lhůta pro vyřízení stížnosti prodloužena až na 60 kalendářních dnů, přičemž do 30 kalendářních dnů je stěžovatel obeznámen se započetím řešení stížnosti.
  • Do Knihy stížností se zapisuje datum podání, kdo ji podal, jak ji podal, čeho se to týkalo, kdy to bylo vyřízeno, kým to bylo vyřízeno, výsledek vyřízení.
  • Stížnost řeší vždy osoba pracovně nadřízená osobě, proti které je stížnost směřována.

Kontaktní adresy pro stížnosti:

Ředitelka zařízení ZDVOP Klokánek Pardubice (příp. její zástupkyně)

Bc. Iva Štaffová, Nerudova 880, 530 02  Pardubice, tel.: 724 667 643, iva.staffova@fod.cz

Předsedkyně FOD (příp. její zástupkyně):

Hanka Kupková, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel: 724/667 766, hanka.kupkova@fod.cz

Orgán vydávající pověření SPOD, orgán registrující zařízení SPO

Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1, tel: 236 004 139

Krajský úřad Pardubice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, tel.: 466 026 157


Rychlý kontakt

ZDVOP Klokánek Pardubice
Nerudova 880
530 02 Pardubice

Tel./fax: +420 466 530 981                       
Mobil:    +420 724 667 629          (nonostop - slouží pro přijímání dětí)

E-mail:         

Datová schránka: 42k9554  


© 2024, FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑